سوغات یزد 

   
در هر صفحه
0 دیدگاه

نوع بسته بندی فلزینوع رژیمیوزن 900 گرم

1,030,000 ریال
مشاهده سریع
0 دیدگاه

نوع بسته بندی پلاستیکوزن 1545 گرم

640,000 ریال
مشاهده سریع
0 دیدگاه

نوع بسته بندی فلزینوع سادهوزن 980 گرم

590,000 ریال
مشاهده سریع
0 دیدگاه

نوع بسته بندی فلزینوع رژیمیوزن 480 گرم

580,000 ریال
مشاهده سریع
0 دیدگاه

طعم پشمک  وانیلی با روکش کاکائویی و شیریوزن 300 گرم

500,000 ریال
مشاهده سریع
0 دیدگاه

طعم پشمک  میوه ای با روکش میوه ایوزن 300 گرم

500,000 ریال
مشاهده سریع
0 دیدگاه

نوع بسته بندی ترمهنوع جعبهوزن 980 گرم

480,000 ریال
مشاهده سریع
0 دیدگاه

وزن لوز 900 گرممغز لوز نارگیل،پسته و بادام

480,000 ریال
مشاهده سریع
0 دیدگاه

طعم پشمک  شیری و کاکائوییوزن 300 گرم

400,000 ریال
مشاهده سریع
0 دیدگاه

نوع بسته بندی فلزینوع رژیمیوزن 570 گرم

400,000 ریال
مشاهده سریع
0 دیدگاه

نوع بسته بندی پلاستیکینوع گردوزن 830 گرم

360,000 ریال
مشاهده سریع
0 دیدگاه

نوع بسته بندی فلزینوع سادهوزن 800 گرم

350,000 ریال
مشاهده سریع
0 دیدگاه

نوع بسته بندی پلاستیک-یک ردیفهوزن 795 گرم

330,000 ریال
مشاهده سریع
0 دیدگاه

نوع بسته بندی فلزینوع سادهوزن 500 گرم

320,000 ریال
مشاهده سریع
0 دیدگاه

وزن لوز 460 گرممغز لوز نارگیل،پسته و بادام

280,000 ریال
مشاهده سریع
0 دیدگاه

نوع بسته بندی پلاستیکینوع سادهوزن 400 گرم

280,000 ریال
مشاهده سریع
0 دیدگاه

نوع بسته بندی مقوانوع سادهوزن 415 گرم

240,000 ریال
مشاهده سریع
0 دیدگاه

طعم پشمک  زعفرانیوزن 420 گرم

220,000 ریال
مشاهده سریع
0 دیدگاه

طعم پشمک  کاکائوییوزن 420 گرم

210,000 ریال
مشاهده سریع
0 دیدگاه

طعم پشمک  میوه ای شامل پرتقال،توت فرنگی و طالبیوزن 350 گرم

210,000 ریال
مشاهده سریع
0 دیدگاه

نوع بسته بندی جعبه اینوع سادهوزن 625 گرم

195,000 ریال
مشاهده سریع
0 دیدگاه

طعم پشمک  وانیلی وزن 420 گرم

170,000 ریال
مشاهده سریع
0 دیدگاه

طعم پشمک  زعفرانوزن 350 گرم

130,000 ریال
مشاهده سریع
0 دیدگاه

طعم پشمک  نعناعوزن 350 گرم

120,000 ریال
مشاهده سریع
0 دیدگاه

طعم پشمک  کاکائوییوزن 350 گرم

120,000 ریال
مشاهده سریع
0 دیدگاه

طعم پشمک  پرتقالوزن 350 گرم

120,000 ریال
مشاهده سریع
0 دیدگاه

محل تولید یزدطعم پشمک  زعفرانیوزن 415 گرم

100,000 ریال
مشاهده سریع
0 دیدگاه

طعم پشمک  وانیلیوزن 350 گرم

100,000 ریال
مشاهده سریع
0 دیدگاه

طعم پشمک  زعفرانوزن 180 گرم

80,000 ریال
مشاهده سریع
0 دیدگاه

طعم پشمک  کاکائوییوزن 180 گرم

70,000 ریال
مشاهده سریع
0 دیدگاه

طعم پشمک  وانیلیوزن 180 گرم

60,000 ریال
مشاهده سریع
0 دیدگاه

نوع بسته بندی فلزی سایز کوچکنوع سادهوزن 510 گرم

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

نوع پشمک  جعبه اینوع سادهوزن 500 گرم

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

نوع بسته بندی فلزی سایز کوچکنوع رژیمیوزن 510 گرم

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

نوع بسته بندی کادویینوع سادهوزن 400 گرم

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

نوع بسته بندی پلاستیکینوع سادهوزن 1560 گرم

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

نوع بسته بندی پلاستیکینوع سادهوزن 650 گرم

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

نوع پشمک  جعبه اینوع سادهوزن 500 گرم

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
نمایش 1 - 39 از 53 مورد

زیرشاخه‎ها

بالا